GUBERNATORKI 1991-1995

Roma Flinders Mitchell

Urodziła się 20.X.1913 r. w Adelajdzie jako córka Harolda i Maud (z domu Wickham) Mitchell. Prawnik Harold Mitchell zginął podczas pierwszej wojny światowej. Matka sama wychowywała dwie córki, Ruth i Romę. Ta ostatnia była absolwentką St Aloysius College w Adelajdzie, a potem ukończyła prawo na tamtejszym Uniwersytecie. W 1934 r. została przyjęta w skład palestry adelajdzkiej i przez 28 lat reprezentowała swych klientów przed sądem, specjalizując się w prawie rodzinnym. W 1962 r. uzyskała tytuł Queen's Council (najwyższą godność prawną). Walczyła o prawo kobiet do równej płacy z mężczyznami i o to, aby mogły one zasiadać w sądzie przysięgłych (zalegalizowano to w 1966 r.). Don Dunstan, prokurator generalny Południowej Australii, mianował ją w 1965 r. sędzią Sądu Najwyższego w tym stanie. Gdy odchodziła na emeryturę w 1983 r. nadal była tam jedyną kobietą. Do 1981 r. była przewodniczącą Komisji Reformy Prawa Karnego Południowej Australii i Komisji Dziedzictwa Południowej Australii. W latach 1981-86 przewodziła Komisji Praw Człowieka. Roma Flinders Mitchell była także pierwszą kobietą-kanclerzem uniwersytetu (1983-1990), gdy mianowano ją na tę funkcję w jej macierzystej uczelni. Była z nią związana przez ponad 60 lat, najpierw jako studentka, a potem jako wykładowczyni na Wydziale Prawa Matrymonialnego i Rodzinnego w latach 60-ych. W okresie 06.II.1991-19.VII.1996 była gubernatorem Południowej Australii i zarazem pierwszą kobietą w historii Australii na takim stanowisku. Zmarła w 2000 r.