PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Roberta Alma Anastase

Urodziła się 27.III.1976 r. w Ploieşti. Należy do Partii Demokratyczno-Liberalnej (Partii Demokratycznej).

Wykształcenie:

1994 ukończyła Liceum Ogólnokształcące Mihai Viteazul w Ploieşti,
1998 ukończyła socjologię na
Wydziale Socjologii, Psychologii i Pomocy Socjalnej Uniwersytetu Bukareszteńskiego,
Studia podyplomowe na Wydziale Nauk Politycznych, kierunek Studia Europejskie Uniwersytetu Bukareszteńskiego.

Kariera zawodowa i polityczna:

X.1991 członkini Organizacji Młodzieży Partii Demokratycznej w miejscowości Prahowa,
III.1993 członkini stałego prezydium lokalnego Organizacji Młodzieży Partii Demokratycznej w miejscowości Prahowa,
1994 Miss Rumunii,
III.1994 rzeczniczka prasowa Partii Demokratycznej w miejscowości Prahowa,
1994-1996 asystent-badacz w Centrum Studiów Politycznych i Analizy Porównanwczej,
VI.1995 wiceprzewodnicząca Organizacji Młodzieży Partii Demokratycznej w miejscowości Prahowa,
X.1995 Seminarium "Akademia młodzieży" w Budapeszcie,
1995-1996 "Szkoła młodych liderów politycznych", zorganizowana przez "Fundację na rzecz Pluralizmu" oraz Fundację Westminsterską z Wielkiej Brytanii w Sinaia,
1996 uczestniczka konkursu piękności "Miss Universum",
III.1996 członkini stałego prezydium krajowego Organizacji Młodzieży Partii Demokratycznej,
1996-1999 dyrektor generalna w przedsiębiorstwie handlowym,
IV.1997 wiceprzewodnicząca Krajowej Organizacji Młodzieży Partii Demokratycznej,
VII.1997 program "Tydzień Tolerancji, Prawdy i Nadziei", zorganizowany przez Ministerstwo ds. Młodzieży w Costineşti,
I.1999-VI.2000 dyrektor public relations w przedsiębiorstwie handlowym,
X.1999 "Brytyjski system społeczno-polityczny", zorganizowane przez Fundację Westminsterską w Blackpool w Wielkiej Brytanii,
VI-XII.2000 doradca ministra w Ministerstwie Transportu,
XI.2000 kandydatka z ramienia Partii Demokratycznej do Izby Deputowanych w okręgu wyborczym Bukareszt,
I-V.2001 ekspert parlamentarna w Parlamencie Rumunii,
VI.2001 wiceprzewodnicząca Rumuńskiej Rady Młodzieży,
X.2001 wiceprzewodnicząca stałego prezydium miejskiego w
Ploieşti kierująca Działem Wizerunku i Stosunków z Mediami oraz rzeczniczka prasowa,
X.2001 wiceprzewodnicząca Partii Demokratycznej w miejscowości Prahowa
kierująca Działem Wizerunku i Stosunków z Mediami oraz rzeczniczka prasowa,
 2001-2003 wiceprzewodnicząca Rady Młodzieży Rumunii,
2002-2003 członkini Mieszanej Grupy Nadzorującej Rumuńskiej Rady Młodzieży i Ministerstwa Młodzieży i Sportu,
2002-2004 dyrektor generalna w przedsiębiorstwie handlowym,
IV.2002 okalne seminarium "Kobietom może się udać", zorganizowane przez fundację "Równe szanse" w
Ploieşti,
V-VII.2002
kurs "Agenda obywatela i agenda polityczna", zorganizowany przez "Fundację na rzecz Pluralizmu" oraz "Krajowe Dofinansowanie na rzecz Demokracji" w Bukareszcie,
VIII.2002 wiceprzewodnicząca Organizacji Kobiet Demokratycznych oraz koordynatorka Działu Strategii i Stosunków Politycznych,
IX.2002 współpraca z Podkomisją ds. Równych Szans,
V.2003- sekretarz egzekutywy Krajowego Stałego Prezydium Partii Demokratycznej,
XI.2003 kurs "Zarządzanie kampanią wyborczą", zorganizowany przez Krajowy Instytut Demokratyczny Stanów Zjednoczonych w Bukareszcie,
II.2004 koordynacja działu monitorowania w ramach krajowych struktur egzekutywy kampanii na rzecz wyborów lokalnych,
VIII.2004 program "Rumunia w Stanach Zjednoczonych", zorganizowany przez Amerykańską Radę ds. Młodych Liderów Politycznych Stanów Zjednoczonych oraz Fundację na rzecz Pluralizmu w USA,
XII.2004- członkini rumuńskiej Izby Deputowanych (izby niższej),
IV.2005 program przygotowujący posłów rumuńskich do statusu posła-obserwatora w Parlamencie Europejskim w Brukseli w Belgii,
2005-2006 staż przygotowawczy na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, zorganizowany przez francuską Państwową Szkołę Administracji w Strasburgu,
IX.2005 obserwatorka w Parlamencie Europejskim,
I.2007-XII.2008 członkini Parlamentu Europejskiego zasiadająca w
Grupie Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów,
19.XII.2008- przewodnicząca rumuńskiej Izby Deputowanych.

Mówi po rumuńsku, angielsku i francusku. Jest stanu wolnego.