WICEPREMIERZY 2001-10 
MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Rita Kieber-Beck

Urodziła się 27.XII.1958 r. Jej mężem jest Manfred Kieber.

EDUKACJA:

1963-1968: przedszkole i szkoła podstawowa w Mauren,

1969-1973: Szkoła Średnia Instytutu Świętego Józefa w Feldkirch,

1977:
matura i realne gimnazjum wyższego stopnia (Oberstufenrealgymnasium) w Feldkirch, typ B,

1977-1979: Uniwersytet Fryburski: średni dyplom nauczycielski ze specjalizacją w naukach naturalnych,

1981-1982: Uniwersytet Fryburski: dodatkowa mała specjalizacja w geologii i mineralogii,

1988: pierwszy certyfikat (University of Cambridge),

1993:
egzamin powierniczy w Liechtensteinie,

od 1994: Uniwersytet Innsbruck: studium nauk prawniczych, zaaprobowana praca dyplomowa "Prawne podstawy systemu gospodarczego małego państwa europejskiego - rozprawa uwzględniająca szczególnie fundamentalne i wolnościowe prawa działalności gospodarczej w Księstwie Liechtensteinu" (Rechtliche Grundlagen für das Wirtschaftssystem eines europäischen Kleinstaates - Abhandlung unter besonderer Berücksichtigung der Grund- und Freiheitsrechte des wirtschaftlichen Handelns im Fürstentum Liechtenstein),

1996
Chulalongkorn University of Bangkok and Chiang Mai: program studencki "Historia, ekonomia, sztuka, nauki polityczne Tajlandii i Azji Południowo-Wschodniej".

KARIERA ZAWODOWA:

1979-1981: Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Buchs (CH): nauczycielka niemieckiego, biznesu, nauk politycznych i ekonomii,

1982-1990: szkoła realna w Balzers: pełnoetatowa nauczycielka,

1985-1988 dyrektorka szkoły realnej w Balzers,

1990-1994:
Liechtenstein-Insitute, Bendern

1991-1994 kierowniczka Liechtenstein-Insitute, Bendern,

1997-2000: wolna współpracowniczka (doradczyni) frakcji parlamentarnej Postępowej Partii Obywatelskiej (Fortschrittliche Bürgerpartei, FBP),

1993-III.2001:
kierowniczka Adiuvaris Treuunternehmen reg. w Triesen.

KARIERA POLITYCZNA:

05.IV.2001-21.IV.2005 wicepremier i minister edukacji, sprawiedliwości, transportu i komunikacji,
21.IV.2005-25.III.2009 minister spraw zagranicznych, kultury, rodziny i równych szans.

DODATKOWE INFORMACJE:

1984-1988: członkini Komisji Pedagogicznej Szkół Realnych dla Księstwa Liechtenstein,

1988-1990: przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Realnych Liechtensteinu,

1992-1998: członkini rządowej Komisji Edukacji Dorosłych,

od 1997: członkini prezydium
FBP, przewodnicząca grupy roboczej ds. edukacji,

od III.2000: członkini prezydium kierowniczego (władz) FBP i referentka (doradczyni) finansowa.