PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1991-2000

Rita Fan Hsu Lai-tai

Urodziła się 20.IX.1945 r. w Szanghaju. W latach 1952-1964 uczęszczała do St. Stephen's Girls' College w Hongkongu. W 1967 r. uzyskała bakalaureat z chemii i fizyki na Uniwersytecie Hongkongu. W latach 1969-1971 uczęszczała na kursy zarządzania personelem na tej samej uczelni (zdobyła certyfikat). W 1973 r. została magistrem nauk społecznych (z psychologii) również na Uniwersytecie Hongkongu (studia te rozpoczęła w 1971 r.). Od 1983 do 2008 r. zasiadała w parlamencie Hongkongu. W latach 1986-1989 wchodziła w skład komisji edukacji. W latach 1989-1992 była członkinią Rady Wykonawczej (rządu). Od 1990 r. do 1992 r. kierowała komisją edukacji. W latach 1993-1995 była członkinią Przygotowawczego Komitetu Roboczego ds. Przygotowawczego Komitetu ds. Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong. Od 1995 r. do 1997 r. zasiadała w tym ostatnim. W latach 1997-1998 stała na czele Tymczasowej Rady Ustawodawczej, a od 1998 r. do 08.X.2008 r. - na czele Rady Ustawodawczej. Od 1998 r. reprezentuje również Hongkong jako deputowana do Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Jest także honorową doradczynią Federacji Kobiet Hongkongu. Jej mężem był Stephen Fan Sheung-tak (zmarł na nowotwór w 2004 r.), z którym ma dwójkę dzieci (córkę i syna). U samej pani Fan Hsu Lai-tai w 2001 r. zdiagnozowano raka piersi. Przeszła mastektomię. Dziś jest honorową przewodniczącą Hongkońskiej Fundacji Raka Piersi.