WŁADCZYNIE 1000-1100

Richilde

Urodziła się ok. 1031 r. Jej pierwszym mężem był od ok. 1043 r. Hermann z Mons, hrabia Hainaut. Po śmierci męża w 1049 lub 1051 r. została regentką Hainaut w imieniu syna, Rogera. Wkrótce ponownie wyszła za mąż za Baldwina VI, hrabiego Flandrii. Ten ostatni objął kontrolę nad Hainaut. Z ich związku pochodzili:

- Arnulf III, hrabia Flandrii w latach 1055-1071,

- Baldwin II, hrabia Hainaut w latach 1056-1098,

- Agnieszka z Flandrii.

Baldwin VI zmarł 17.VII.1070 r. Jej synowie zostali odsunięci od władzy przez jej szwagra Roberta. W wieku 52 lat Richilde sprzymierzyła się z królem Francji Filipem I i poprowadziła swe wojska przeciwko Robertowi. Richilde do 1076 r. rządziła we Flandrii jako regentka w imieniu syna, Arnulfa III. Przegrała wojnę z Robertem i jej władza ograniczała się odtąd do Hainaut. W 1070 r. jej trzecim mężem został William Fitzosbern, pierwszy earl Hereford. Ten zginął w bitwie już w następnym roku. Sama Richilde zmarła 15.III.1086 r.