WŁADCZYNIE 1000-1100

Richardis (ok. 1030- ok. 1072)

Była córką Engelbert IV, hrabiego Pustertalu, i Liutgardy. Przed 07.II.1065 r. wyszła za mąż za Zygfryda I, hrabiego Spanheim. Z tego związku pochodzili:

Hermann I, burgrabia Magdeburga,

Hartwig, arcybiskup Magdeburga,

Engelbert I, hrabia Spanheim.

Była jedynym dzieckiem i spadkobierczynią swego ojca. Zmarła podczas pielgrzymki do Hiszpanii.