KOBIETY-PREMIERZY 
KANDYDATKI NA PREZYDENTA 2000-2010
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Reneta Iwanowa Indżowa

Urodziła się 06.VII.1953 r. w Nowej Zagorze. Ukończyła ekonomię w Wyższym Instytucie Ekonomicznym im. Karola Marksa w Sofii. Doktoryzowała się w dziedzinie gospodarki centralnie planowanej. Po uzyskaniu tytułu doktora pracowała w tym samym instytucie w latach 70. i 80. XX wieku jako wykładowca ekonomii politycznej.  Na początku lat 90. XX wieku, po upadku komunizmu, została ekspertem ekonomicznym Związku Sił Demokratycznych (SDS), a w latach 1990-1991 była jego doradcą na 7. Wielkim Zgromadzeniu Narodowym Bułgarii. W latach 1990-1992 zasiadała w nim z ramienia SDS oraz była ekspertem w Agencji Rozwoju Ekonomicznego i Planowania. W 1992 r. była szefową dyrektoriatu złych kredytów w Zjednoczonym Banku Bułgarskim (UBB). W latach 1992-1993 pełniła obowiązki członka Rady Nadzorczej, przewodniczącej i dyrektora wykonawczego rządowej Agencji Prywatyzacyjnej. 

13.X.1994 r. prezydent Żeliu Żelew rozwiązał 36. Zgromadzenie Narodowe, wyznaczając datę przedterminowych wyborów na 18.XII.1994 r. Na tymczasowego premiera stojącego na czele rządu ekspertów wyznaczył Renetę Indżową. Pełniła tę funkcję w okresie 17.X.1994-25.I.1995. Jej wicepremierem oraz ministrem finansów i gospodarki była Christina Vucheva. W 1995 r. pani Indżowa uzyskała specjalizację z biznesu i zarządzania administracyjnego w Fundacji Eisenhowera w USA. W tym samym roku, popierana przez Unię Ludową (NS), ubiegała się o urząd burmistrza Sofii (zajęła trzecie miejsce za Stefanem Sofijanskim i Wencisławem Josifowem), a rok później nie zebrała wystarczającej ilości podpisów aby wystartować w wyborach prezydenckich jako kandydatka niezależna. 03.III.1997 r. założyła partię polityczną Ruch na Rzecz Wyjątkowych Reform, której została przewodniczącą. W latach 1999-2001 mieszkała w USA. W sztabie wyborczym George'a W. Busha, kandydata na prezydenta USA z ramienia Partii Republikańskiej w wyborach z 2000 r., zajmowała się problemami państw bałkańskich. Od 04.III.2001 r. jest przywódczynią Sojuszu Demokratycznego. 11.XI.2001 r. była kandydatką tej partii na prezydenta Bułgarii. Zajęła wtedy 4 miejsce z 4.92 % głosów. Obecnie Indżowa mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie zajmuje się projektami na rzecz Bułgarii. Mówi po angielsku i rosyjsku. Jest rozwiedziona i ma córkę.