MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Rebeca Patricia Santos Rivera

Ukończyła ekonomię na Niezależnym Uniwersytecie Państwowym. Magisterium uzyskała w Centrum Studiów Wiejskich w Izraelu. 27.I.2006 r. objęła funkcję wiceministra finansów ds. kredytów publicznych i inwestycji. Od 03.VII.2006 do 28.VI.2009 r. była drugą kobietą-ministrem finansów Hondurasu.