KOBIETY-PREMIERZY 
WICEPREMIERZY 2001-10 
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Radmila Sekerinska

Urodziła się 10.VI.1972 r. w Skopje. W 1995 r. ukończyła Wydział Inżynierii Elektrycznej na tamtejszym uniwersytecie. Obecnie jest tam asystentką.
1996 asystentka ds. public relations w Instytucie Otwartego Społeczeństwa,
1996-1998 członkini rady miejskiej w Skopje,
1997 doradczyni ds. młodzieży w Socjaldemokratycznym Sojuszu Macedonii (SDSM),
1998-2002 członkini Zgromadzenia Narodowego (parlamentu),
1998-2002 wicekoordynatorka frakcji parlamentarnej SDSM,
1998-2002 członkini parlamentarnej komisji ds. polityki zagranicznej,
1998-2002 członkini delegacji parlamentu Macedonii do Unii Międzyparlamentarnej,
1998-2002 członkini grupy parlamentarnej ds. współpracy z Parlamentem Europejskim,
1999- wiceprzewodnicząca SDSM,
04.XI.2002-12.V.2004 wicepremier i minister bez teki ds. integracji euroatlantyckiej, integracji europejskiej i koordynacji pomocy zagranicznej,
12.V-02.VI.2004 tymczasowa premier Macedonii (funkcję szefowej rządu pełniła od prezydenckiej inauguracji byłego premiera Branko Crvenkovskiego do wyboru Hariego Kostova na nowego premiera. Przewodniczyła sesjom rządu i podpisywała dokumenty od kiedy Crvenkovski został kandydatem na prezydenta. Podczas swej kampanii "zrezygnował" z kierowania rządem, ale formalnie nie ustąpił z funkcji premiera
),
02.VI.2004-26.VIII.2006
minister bez teki ds. integracji euroatlantyckiej, integracji europejskiej i koordynacji pomocy zagranicznej,
03.VI-18.XI.2004 wicepremier
,
18.XI-15.XII.2004 ponownie była tymczasowym premierem po tym gdy parlament zaakceptował rezygnację Hariego Kostova ze stanowiska szefa rządu
,
XI.2004 w wyborach na szefa SDSM (i tym samym "pełnoprawnego" premiera) zajęła drugie miejsce za Vlado Buckovskim (391 głosów) z 265 głosami,
15.XII.2004-26.VIII.2006 ponownie wicepremier,
06.XI.2006-03.VI.2008 przywódczyni SDSM
(ustąpiła po przegranych wyborach parlamentrnych z 01.VI.2008 r.).
Mówi po angielsku i francusku. Jest autorką wielu prac naukowych.