PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Rabiatou Serah Diallo

Urodziła się 31.XII.1949 r. w Mamou. Przyszła na świat w rodzinie poligamicznej. Jej rodzice rozstali się gdy miała dwa lata. W wieku siedmiu lat zamieszkała wraz z matką w Conakry. Od 2000 r. stoi na czele Narodowej Konfederacji Pracowników Gwinejskich. 23.XII.2008 r., krótko po śmierci prezydenta Lansany Conté, władzę w Gwinei objęła junta wojskowa. 28.IX.2009 r. tymczasowe władze brutalnie stłumiły antyrządową demonstrację w Conakry, podczas której domagano się powrotu do demokracji i rządów cywilnych oraz organizacją wolnych wyborów.Masakra cywilów w Konakry doprowadziła do kryzysu politycznego w kraju i eskalacji konfliktu władz z opozycją. Na początku I.2010 r. p.o. prezydenta Sékouba Konaté zaproponował utworzenie wspólnego rządu z opozycją oraz przekazanie w jej ręce stanowiska premiera. 15.I.2010 r. członkowie junty wojskowej podpisali w Wagadugu porozumienie polityczne o utworzeniu rządu jedności narodowej z opozycyjnych premierem na czele oraz organizacji w ciągu sześciu miesięcy demokratycznych wyborów. Tego samego dnia Forum Żywych Sił (FVV) zaproponowało dwie kandydatury do urzędu szefa rządu, kandydaturę Jeana-Marie Doré oraz przywódczyni związków zawodowych, Rabiatou Serah Diallo. 18.I.2010 r. ostatecznie wybrało spośród nich mężczyznę. 19.I.2010 r. Sékouba Konaté mianował go nowym szefem rządu. W skład gabinetu weszło 30 członków; 10 spośród rządzącej junty, 10 przedstawicieli opozycji oraz 10 przedstawicieli władz regionalnych. Pani Diallo 08.II.2010 r. stanęła na czele 101-osobowej Narodowej Rady Tymczasowej. W jej skład weszli działacze społeczni, reprezentanci partii politycznych, przedstawiciele różnych religii oraz członkowie junty wojskowej. Ma ona pełnić funkcję tymczasowego parlamentu do zebrania się nowego Zgromadzenia Narodowego.