GUBERNATORKI 2002- 
GUBERNATORKI GENERALNE

Quentin Alice Louise Bryce

Urodziła się 23.XII.1942 r. w Longreach w stanie Queensland. Ukończyła Moreton Bay College w Brisbane, a później prawo na Uniwersytecie Queensland. W 1965 r. była jedną z pierwszych kobiet, które weszły w skład palestry stanu Queensland. W latach 1968-1983 wykładała na Wydziale Prawa macierzystej uczelni. W 1984 r. została powołana na dyrektora Kobiecych Służb Informacyjnych stanu Queensland w Urzędzie Statusu Kobiet, który działał przy Departamencie Premiera i Gabinetu. W 1987 r. została dyrektorem Komisji Praw Człowieka i Równych Szans. W latach 1988-1993 pełniła funkcję Federalnego Komisarza ds. Dyskryminacji Płciowej. Była także założycielką i szefową Narodowej Rady Akredytacyjnej ds. Opieki nad Dziećmi. W okresie 1997-2003 była dyrektorką Kobiecego College'u na Uniwersytecie Sydney w Nowej Południowej Walii. Od 1964 r. jej mężem jest Michael Bryce, z którym ma 2 córki i 3 synów oraz 5 wnucząt. 29.VII.2003 r. została drugą kobietą-gubernatorem stanu Queensland. Pani Bryce interesuje się sztuką wizualną, literaturą, operą oraz historią kobiet. 13.IX.2007 r. premierem stanu Queensland została Anna Bligh. Po raz pierwszy w historii Australii dwie kobiety stanęły na czele jednego stanu. 13.IV.2008 r. została mianowana na pierwszą w historii Australii kobietę-gubernatora generalnego tego kraju. 29.VII.2008 r. nową gubernatorką stanu Queensland została Penelope Anne Wensley. Swe nowe obowiązki pani Bryce objęła 05.IX.2008 r. Oświadczyła, że skupi się na kwestiach związanych z płcią i rasą. Jako gubernator generalna reprezentuje Koronę Brytyjską w Dominium Australii (praktycznie jest głową państwa), ma prawo mianowania ministrów i sędziów oraz rozwiązania parlamentu. Ma prawo sygnowania ustaw. Przewodniczy Federalnej Radzie Wykonawczej i jest nominalną dowódczynią Australijskich Sił Zbrojnych. Formalnie rząd sprawuje władzę wykonawczą pod jej przewodnictwem.