WŁADCZYNIE 1-500

Pytodoris II

Była córką królowej Pontu Antonii Tryfajny i króla Tracjii Gajusza Juliusza Kotysa VIII. Wyszła za mąż za króla Tracji Remetalkesa II. Współrządziła u jego boku. Małżeństwo ich było zapewne bezdzietne. Mąż Pytodoris został zamordowany w 46 r. n.e., być może z jej rozkazu. Dlasze losy królowej nie są znane.