WŁADCZYNIE 316-1

Pytodoris I Filometor

Urodziła się około 30/29 r. p.n.e. jako córka Antonii Starszej, córki Marka Antoniusza, i Pytodorosa z Tralles, bogatego Greka. Dziewczynka dorastała w Smyrnie. Około 14 r. p.n.e. poślubiła Marka Antoniusza Polemona I Eusebesa Sotera, króla Pontu i Bosporu. Była jego drugą żoną. Z tego związku pochodzili: Zenon (przyszły król Armenii Artakses III), Marek Antoniusz Polemon I Filopator (późniejszy arcykapłan i władca Olby Cylicji Trachejskiej) i Antonia Tryfajna (późniejsza regentka Pontu i Tracji). Królowa owdowiała w 8 r. p.n.e. Po śmierci męża wstąpiła na tron Pontu i Bosporu jako Pytodoris I Filometor (Kochająca Matkę). To drugie królestwo utraciła jeszcze w tym samym roku na rzecz pasierba jej męża Tyberiusza Juliusza Aspurgosa Filoromajosa. Pontem rządziła samodzielnie do swej śmierci. Jej drugim mężem został król Kapadocji i Małej Armenii Archelaos I Filopatris Ktistes Soter. Para królewska nie doczekała się potomstwa. Król był ojczymem dla dzieci królowej z pierwszego małżeństwa..Pytodoris wraz z dziećmi zamieszkała w Kapadocji. Archelaos I zmarł w 17 r. n.e. Po jego śmierci Kapadocja stała się rzymską prowincją. Królowa wraz z dziećmi wróciła więc do Pontu. W latach ok. 18-19 n.e. w rządzeniu pomagał jej syn Marek. Pytodoris I Filometor zmarła w 33 r. n.e. Jej następczynią na tronie Pontu została córka.