WŁADCZYNIE 1100
SZEFOWE RZĄDÓW W LATACH 2295-1935

Putri Nurul A’la binti Malik Abdullah Syah

Była córką sułtana Peureulaku Makhduma Alaiddina Malika Abdullaha Shaha Johana Berdaulata (panował w latach 1078-1108). Po śmierci ojca tron objął jej brat, sułtan Makhdum Alaiddin Malik Ahmad Shah Johan Berdaulat (panował w latach 1108-1134). Nowy władca mianował siostrę premierem (Perdana Menteri lub Mangkubumi) oraz dowódczynią wojskową. Szefową królewskiego skarbca została Putri Nurul Qadimah. Obie kobiety zrezygnowały z piastowanych stanowisk, gdy w 1134 r. kolejnym władcą Peureulaku został sułtan Makhdum Alaiddin Malik Mahmud Shah Johan Berdaulat.