WŁADCZYNIE 750-1000

Prokopia

Była córką cesarza Nicefora I i nieznanej z imienia kobiety. Wyszła za mąż za Michała I Rangabeusza (przyszłego cesarza). Mieli co najmniej pięcioro dzieci: Teofilakta, Staurakiosa, Niketasa, Georgo i Teofano. 02.X.811 r. obaliła swego brata, cesarza Staurakiosa, i jego żonę Teofano i zapewniła tron mężowi Michałowi I Rangabeuszowi. Ten ostatni ulegał wpływom żony i abdykował 11.VII.813 r. czemu Prokopia była przciwna. Resztę życia spędziła jako zakonnica.