WŁADCZYNIE 500-750

święta Plektruda von Ecternach

Urodziła się około 650 r. jako córka seneszala Hugoberta i Irminy d'Oeren. Około 650 r. wyszła za mąż za majordoma królestwa Franków Pepina Średniego. Miała z nim dwóch synów: Drogo (księcia Szampanii) i Grimoalda. Otrzymała w wianie wiele dóbr. Mąż bardzo się z nią liczył i podpisywał wraz z nią wszystkie ważne dokumenty. Po jego śmierci w XII.714 r. pragnęła zachować urząd majordoma dla jednego ze swych wnuków, Teudoalda (jej synowie już nie żyli). Zaczęła rządy w jego imieniu i nieletniego króla z dynastii Merowingów, Dagoberta III. Kazała uwięzić Karola Młota, ulubionego i nieprawego syna swego męża, który także miał zamiar objąć stanowisko majordoma. Karol jednak uciekł z więzienia i w 717 r. ostatecznie pokonał Plektrudę. Ta ostatnia zmarła 10.VIII.725 r. w Kolonii (?).