KOBIETY-P.O. PREZYDENTA 
KOBIETY-WICEPREZYDENCI

Phumzile Mlambo-Ngcuka

Urodziła się 03.XI.1955 r. w Claremont w Durbanie jako córka Michaela i Sabbath Mlambo. Jest żoną byłego prokuratora Bulelaniego Ngcuki, z którym ma 4 dzieci.

WYKSZTAŁCENIE

Maturę zdała w Ohlange High School w Inandzie,
1980 bakalaureat z nauk społecznych i edukacji na Narodowym Uniwersytecie Lesotho (NUL),
2003 magisterium z planowania edukacyjnego i polityki.

KARIERA ZAWODOWA I SPOŁECZNA:

1981-1983 nauczycielka w KwaZulu-Natal,
1984-1987 członkini-założycielka i dyrektor Międzynarodowego Programu Młodych Kobiet przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Młodych Kobiet (YWCA),
1987-1989 dyrektor TEAM - rozwojowej organizacji pozarządowej działającej w Kapsztadzie,
1990-1992 dyrektor World University Services - agencji funduszowej,
1993-1994 założyła swą własną firmę 'Phumelela Services' a Management Consulting Company.

KARIERA POLITYCZNA:

XII.1983-1984 pierwsza przewodnicząca Organizacji Kobiet Natalu (NOW), organizacji związanej z Zjednoczonym Frontem Demokratycznym (UDF),
1994-06.V.2009 członkini Zgromadzenia Narodowego (izby niższej federalnego parlamentu) z ramienia Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC),
04.IV.1996-16.VI.1999 wiceminister w Departamencie Handlu i Przemysłu (DTI),
1997-II.2009 członkini Narodowego Komitetu Wykonawczego (zarządu) ANC,
17.VI.1999-22.VI.2005 minister zasobów mineralnych i energii,
03.II-30.IV.2004 p.o. ministra sztuki, kultury, nauki i technologii,
28-30.VII.2004, 23.X.2004, 23.I.2005 p.o. prezydenta Republiki Południowej Afryki (podczas nieobecności prezydenta Thabo Mbekiego i wiceprezydenta Jacoba Zumy) - była czwartą w historii RPA kobietą piastującą to stanowisko,
22.VI.2005-25.IX.2008 wiceprezydent Republiki Południowej Afryki jako pierwsza kobieta na tym stanowisku (to śledztwo jej męża w sprawie korupcji urzędników doprowadziło do dymisji Jacoba Zumy) - zaprzysiężona 23 czerwca. Odeszła ze stanowiska solidaryzując się z prezydentem Thabo Mbekim, usuniętym de facto ze stanowiska przez ANC
,
II.2009- członkini partii Kongres Ludu (COPE).