PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1991-2000

Philomène Omatuku Atshakawo Akatshi

Z wykształcenia jest inżynierem. Należy do Partii Ludowej na rzecz Odbudowy i Demokracji (PPRD).

21.VIII-15.XI.2000 druga wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Konstytucyjnego-Parlamentu Tymczasowego,
15.XI.2000-22.VIII.2003 przewodnicząca Zgromadzenia Konstytucyjnego-Parlamentu Tymczasowego,
22.VIII.2003-03.V.2006 pierwsza wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Narodowego,
03.V-30.XII.2006 druga wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Narodowego,
30.XII.2006-06.II.2007 minister przemysłu oraz średnich i małych przedsiębiorstw,
06.II.2007-10.X.2008 minister ds. kobiet.