WŁADCZYNIE 1100

Petronela Lotaryńska

Urodziła się ok. 1078/1082 r. jako córka księcia Górnej Lotaryngii Dytryka II i Jadwigi von Formbach. Na chrzcie nadano jej imię Gertruda. Jej przyrodnim bratem była cesarz Lotar III. W 1113 r. poślubiła Florisa II, hrabiego Holandii. Mieli czworo dzieci: Dytryka VI, Florenza Czarnego, Szymona i Jadwigę. Po śmierci męża, w latach 1122-1133, rządziła (wraz z hrabiami Egmond, Rijnsburen i Middelburg) hrabstwami -Zeeland i Friesland jako regentka w imieniu syna, Dytryka VI. Była bardzo zdolną władczynią inteligentnie popierającą interesy synów. Petronela poparła powstanie swego przyrodniego brata Lotara przeciwko cesarzowi Henrykowi V. Lotar w 1125 r. został w 1125 r. królem Niemiec, a w 1133 r. - cesarzem. W tym samym roku Petronela odsunęła się od rządów i osiadła w założonym przez siebie klasztorze Rheinsburg (Rijnsburg). Zmarła 23.V.1144 r.