GUBERNATORKI 1981-1990

Pearl McGonigal

Urodziła się 10.VI.1929 r. w Melville w prowincji Saskatchewan. W roku 1969 została radną miejską w St. James-Assiniboia. W latach 1971-81 była wiceburmistrzynią Greater Winnipeg i przewodniczącą Komitetu Polityki Wykonawczej (1979-81). Zasiadała w zarządach różnych organizacji. W okresie 23.X.1981-11.XII.1986 była pierwszą kobietą na stanowisku Gubernatora Porucznika w prowincji Manitoba oraz drugą w historii Kanady, która pełniła taką funkcję. Gubernator Porucznik jest przedstawicielem głowy państwa, monarchy angielskiego w prowincji. Choć Gubernator mianowany jest przez monarchę następuje to automatycznie po rekomendacji Premiera Alberty. Funkcje Gubernatora Porucznika są czysto honorowe i ceremonialne, choć teoretycznie może on wpływać na kształt polityki prowincjonalnej.