WŁADCZYNIE 750-1000

patriarchini Konstantynopola

Z "Życia seksualnego papieży" Nigela Cawthorne'a:

Istniały też dawne opowieści o kobiecie pełniącej godności patriarchy Konstantynopola. Według Chronicon Salernitanum z około 980 roku: „W owym czasie[w VIII wieku] Konstantynopolem rządził pewien patriarcha, człowiek prawy i sprawiedliwy, choć niewątpliwie mający do czynienia z miłością fizyczną, do tego stopnia, że mieszkał w swym pałacu z bratankiem przypominającym wyglądem eunucha i odziewał go w strojne szaty. Patriarcha ten na łożu śmierci obdarzył swego bratanka, za którego ona uchodziła, władzą nad pozostałymi. Po jego odejściu wszyscy pozostając w całkowitej nieświadomości, wybrali ową kobietę na biskupa. Funkcje tę pełniła przez niemal półtora roku”. Sprawy przybrały jednakże tragiczny obrót. Niejakiemu księciu Arichisowi objawił się we śnie szatan i zdradził mu tę skrywaną tajemnicę. Ten wysłał do Konstantynopola swych przedstawicieli, którzy odkryli, że to, co mówił szatan, okazało się prawdą. „ Wtedy to położono kres tej obrzydliwości”. W innej wersji papieżycę po usunięciu ze stanowiska uwięziono w klasztorze, a na miasto spadła plaga. Opowieść ta mogła powstać pod wpływem innych faktów. Mniej więcej w tym samym czasie działał patriarcha zwany Niketes, który był eunuchem. Z całą pewnością nie udało mu się zapuścić brody – a w Kościele wschodnim duchowieństwo ma zakaz golenia się – dlatego też w oczach Greków wyglądem swym przypominał kobietę.