PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Pascale Bruderer Wyss

Urodziła się 28.VII.1977 r. w Baden jako najmłodsza z trzech sióstr. Należy do Socjaldemokratycznej Partii Szwajcarii (SPS).

Wykształcenie:

1999-2005 studiowała politologię, prawo publiczne i historię społeczno-ekonomiczną na Uniwersytecie w Zurychu.

Kariera zawodowa:

VII.1998-I.2002 zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu w UBS AG,
VI.2005-III.2006 menedżer projektu "Debaty młodzieżowe" w Fundacji Dialogu,
III.2006-VIII.2007 menedżer programu "Projekty wspólnotowe" w Microsoft Schweiz GmbH,
VIII.2007- samodzielna konsultantka biznesowa,
VII.2009- dyrektorka Ligi Nowotworowej w kantonie Aargau.

Kariera polityczna:

XII.1997-I.2004 członkini rady miejskiej w Baden,
IV.2001-IV.2002 członkini parlamentu kantonu Aargau,
IV.2002- członkini federalnej Rady Narodowej,
2007-XII.2008 druga wiceprzewodnicząca Rady Narodowej,
III.2008- wiceprzewodnicząca SPS,
XII.2008-23.XI.2009 pierwsza wiceprzewodnicząca Rady Narodowej,
23.XI.2009-2010 przewodnicząca Rady Narodowej.

Pani Bruderer Wyss mieszka z mężem w Nussbaumen.