PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Pany Yathotou

Urodziła się 18.II.1951 r. w prowincji Xieng Khuang. Ukończyła studia z zakresu nauk politycznych. 19.V.1976 r. przystąpiła do Laotańskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej.

1976-1977 wicedyrektor w departamencie budżetowym Banku Specjalnego w Vientiane,
1979-1983 dyrektor generalna w departamencie monetarnym i ekonomicznym oraz departamencie planowania,
1987-1998 członkini rządu i prezes Banku Centralnego,
1998- członkini Zgromadzenia Narodowego,
2002-23.XII.2010 wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Narodowego,
23.XII.2010- przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego.