WŁADCZYNIE 500-750

Pani Siódmego Nieba

Znana także jako Pani Wac Chanil Ahau, Pani Dos Pilas i Pani Tikal. Urodziła się w 664 r. jako córka króla B'alaj Chan K'awiila z Dos Pilas i Pani Bulu'. Przybyła do Uac Cab'nal w 682 r. Ta władczyni Naranjo posiadała wszystkie prerogatywy króla-mężczyzny. Założyła nową dynastię. Kazała portretować siebie na monumentach i wypełniała kluczowe ceremonie kalendarzowe. Na jej portretach pojawiły się także symbole militarne. Jest jasne, że faktycznie była królową-władczynią i rządziła samodzielnie (lub współrządziła) tym państwem w latach 682-741. Być może była matką króla K'ak Tiliw Chan Chaaka, ale źródła nie mówią nic o jego ojcu. Do końca swego życia pozostawała centralną postacią w państwie nawet po formalnej intronizacji jej syna (w wieku pięciu lat). Prowadziła nawet wojnę w jego imieniu. Zmarła 10/11.II.741 r.