WŁADCZYNIE 316-1

Olimpias II

Urodziła się w 296 r. p.n.e. jako córka Pyrrusa I, króla Epiru, i Lanassy. Wyszła za mąż za swego brata Aleksandra II, z którym miała troje dzieci: Pyrrusa II, Ptolemeusza i Phthię. Aleksander II zmarł w 242 r. p.n.e. Królowa Olimpias II rządziła Epirem jako regentka w imieniu synów do 234/231 r. p. n.e. Wydała swą córkę za mąż za króla Demetriusza II z Macedonii, by wzmocnić swoją pozycję polityczną wobec Związku Etolskiego. Zmarła po 234/231 r. p.n.e. być może otruta z rozkazu Pyrrusa II.