WŁADCZYNIE 316-1

Ojnante

Była samijską kurtyzaną i tancerką. Prawdopodobnie z Agatoklesem miała syna Agatoklesa, córkę Agatokleję i inne dzieci. Była metresą króla Egiptu Ptolemeusza III. Jej córka w 213/212 r. p.n.e. została kochanką króla Ptolemeusza IV i przez to zapewniła sobie, matce i bratu wielki i negatywny wpływ na sprawy państwa. Urodziła królowi dziecko. Po śmierci króla regentką w imieniu Ptolemeusza V miała zostać jego matka Arsinoe III, ale Ojnante i jej rodzina próbowali nie doprowadzić do tego, mordując królową. Kiedy dowiedział się o tym tłum aleksandryjski, i w październiku 2003 r. zakłuł sztyletami na śmierć Ojnante i jej dzieci.