WŁADCZYNIE 1200

Oguł Kajmysz

Data jej urodzin nie jest znana. Była żoną wielkiego chana Gujuka i matką Kuczy. Po śmierci męża, w latach 1248-1251, rządziła Imperium Mongolskim (Wielką Ordą) jako regentka. Chciała, aby następnym wielkim chanem został ktoś z linii Ugedeja. Proponowała Szimerona lub swego syna Kuczę, ale żaden z nich nie uzyskał dostatecznego poparcia. W 1250 r. przyjęła poselstwo od króla Francji Ludwika IX. Zażądała od niego, aby Francja zaczęła płacić daninę wielkiemu chanowi. Na czele opozycji przeciw niej stał Batu, chan Złotej Ordy od 1243 r. Za jego działaniem na wielkiego chana w 1251 r. wybrano Mongkego. Oguł Kajmysz i większość członków rodów Ugedeja i Czagataja nie zgodziła się z tym wyborem. Chanowa została utopiona na rozkaz nowego władcy. Podobna śmierć spotkała jej syna Kuczę.

Źródła:

1. Wikipedia

2. James P. Duffy, Vincent L. Ricci, Carowie, Kraków 1999.