WŁADCZYNIE 750-1000

Oda Dytrykówna

Urodziła się ok. 955/960 r. jako córka margrabiego Marchii Północnej Dytryka. Wychowywała się w klasztorze w Kalbe nad Muldą koło Magdeburga. W latach 978-980, prawdopodobnie w 979 lub 980 roku, została żoną Mieszka I. Urodziła 3 synów: Mieszka, Świętopełka oraz Lamberta. Przypuszcza się, że starała się pozbawić swojego pasierba - Bolesława Chrobrego sukcesji do tronu. Pod jej wpływem został sporządzony akt darowizny kraju papieżowi - Janowi XV (Dagome Iudex). Walka o tron po śmierci Mieszka I w 992 r. trwała przypuszczalnie kilka tygodni. Gerard Labuda przypuszczał, że Mieszko mógł mianować Odę regentką. Istnieje jednak hipoteza, że owa walka zakończyła się dopiero w 995 roku. Oda wraz ze swoimi synami została wygnana z Polski. Po powrocie do Niemiec wstąpiła do klasztoru w Kwedlinburgu. Zmarła w 1023 r.