WICEPREMIERZY 1920-90

Nora Krachunowa Ananiewa

Urodziła się 30.III.1938 r. w Lovech. Ukończyła tamtejszą niemiecką szkołę średnią. Potem studiowała prawo na Uniwersytecie "Świętego Klimenta Ohrydzkiego" w Sofii. Jest doktorem filozofii. W latach 1971-90 pracowała w Instytucie Nowożytnych Teorii Socjologicznych, którego była wicedyrektorem (1989-90). Wykłada nowożytne systemy polityczne i prawo konstytucyjne na Uniwersytecie Gospodarki Narodowej i Światowej w Sofii. Szefuje tamtejszemu Departamentowi Stosunków Międzynarodowych. Od 1986 r. kieruje Departamentem Stosunków Międzynarodowych w Wyższym Instytucie Ekonomicznym w Sofii. Od roku 1960 należy do Bułgarskiej Partii Socjalistycznej (BSP). Od II.1990 r. wchodzi w skład Rady Najwyższej BSP, gdzie, w latach 1991-94, była członkinią Biura Wykonawczego. W 1990 r. była wicepremierem Bułgarii. Była przewodniczącą frakcji parlamentarnej BSP (II-VIII.1991). Piastowała stanowisko wiceprzewodniczącej następujących komisji: ochrony społecznej i bezpieczeństwa cywilnego. Od 1991 r. (do 1994 r.) była  przewodniczącą frakcji parlamentarnej Parlamentarnego Zjednoczenia na rzecz Socjaldemokracji. Od 1995 r. zasiada w parlamencie z ramienia Demokratycznej Lewicy. W latach 1994-97 była wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Narodowego. W 1997 r. ponownie została posłanką. Od 1990 r. jest współprzewodniczącą Demokratycznej Unii Kobiet. Jest mężatką, ma jedno dziecko. Mówi po bułgarsku, niemiecku, angielsku i rosyjsku.