SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 2001-

Nina Władimirowna Susłonowa

Urodziła się 09.VIII.1960 r. w wiosce Mamakan w regionie irkuckim. W 1984 r. ukończyła medycynę na Czuwaskim Uniwersytecie Państwowym. W 1994 r. uzyskała stopień doktora medycyny. Dwa lata później ukończyła teorię i filozofię prawa w Rosyjskiej Akademii Służby Państwowej przy prezydencie Rosji. W latach 1984-1996 pracowała jako lekarka. W okresie 1996-2000 pełniła funkcję wiceministra zdrowia w Republice Czuwaskiej. W II.2000 r. została ministrem zdrowia. Pięć lat później stanęła na czele Ministerstwa Zdrowia i Spraw Społecznych. W I.2007 r. objęła stanowisko wicepremiera. Od 02.IV.2010 r., po rezygnacji Siergieja Gaplikowa, pełniła obowiązki szefowej rządu. 08.IV.2010 r. została drugą kobietą-premierem Republiki Czuwaskiej. Pani Susłonowa jest mężatką i matką córki.