WŁADCZYNIE 1350

Nikozja

Urodziła się w 1379/1380 r. jako córka króla Cypru Piotra II Grubego z dynastii Lusignanów i Walentyny Visconti. Jej ojciec zmarł 13.X.1382 r. Efemeryczne panowanie tej dziewczynki nie jest pewne, gdyż źródła nie są zgodne w podawaniu daty jej śmierci. Jedne mówią, że zmarła przed IV.1382 r., inne, że stało się to wkrótce przed 03.X.1382 r. Według trzecich Nikozja zmarła w 1382 r. po swoim ojcu. Twierdzą, że jej matka starała się o przyznanie władzy królewskiej dla córki i ogłosiła się regentką w jej imieniu.