WICEPREMIERZY 1920-90

Nicole Françoise Questiaux

Urodziła się 19.XII.1930 r. w Nantes jako Nicole Françoise Valayer. W 1955 r. weszła w skład Rady Państwa (Sądu Najwyższego), a w 1963 r. została komisarzem rządowym mającym prawo do uczestnictwa w dysputach. Zajmowała się kwestiami społecznymi. Uczestniczyła w pracach Konwentu Instytucji Republikańskich, w którym brało udział wielu zwolenników przyszłego prezydenta Francoisa Miterranda. Ona sama została zaproponowana przez jego przyjaciela, Georges'a Dayana. W 1970 r. Questiaux przewodniczyła narodowej delegacji do Międzynarodówki Socjalistycznej. Potem została członkinią władz Partii Socjalistycznej. W II.1975 r. została francuską delegatką do Wspólnot Europejskich, ale zrezygnowała z tej posady sześć miesięcy później. W 1979 r. dołączyła do lewicowej grupy w swej partii. W okresie 22.V.1981-29.VI.1982 była wicepremierem i ministrem solidarności narodowej. W 1983 r. ponownie weszła w skład Rady Państwa. W 1988 r. stanęła na czele tamtejszej sekcji robót publicznych. Od 2000 r. jest wiceprzewodniczącą Rady Państwa.