PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1991-2000 

Nicole Fontaine

Urodziła się 16.I.1942 r. w Grainville-Ymauville, w Seine-Maritime. W 1962 r. ukończyła prawo, a w 1964 r. uzyskała dyplom w Instytucie Studiów Politycznych w Paryżu. Doktoryzowała się z prawa w 1969 r. Po studiach była prawnikiem w departamencie Sekwany. Od lat siedemdziesiątych związana z francuskim szkolnictwem katolickim; początkowo jako doradca, następnie zastępczyni sekretarza generalnego Francuskiego Szkolnictwa Katolickiego (1972-81). Od połowy lat siedemdziesiątych uczestniczyła również w pracach francuskiej Komisji Edukacji. W czerwcu 1984 roku wybrana do Parlamentu Europejskiego z ramienia Unii na rzecz Demokracji Francuskiej. Swoje losy związała z frakcja Europejskiej Partii Obywatelskiej (chrześcijańsko-demokratycznej). Od tamtego momentu nieprzerwanie jest członkinią parlamentu. Biorąc udział w pracach komisji parlamentarnych zajmowała się głównie kwestiami młodzieży, edukacji oraz praw kobiet. W 1989 r. została wybrana na wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Ponownie na to stanowisko została wybrana w 1994 oraz 1997 roku. W okresie 20.VII.1999-15.I.2002 była przewodniczącą Parlamentu Europejskiego.Od 07.V.2002 r. do III.2004 r. była ministrem przemysłu w Ministerstwie Gospodarki, Finansów i Przemysłu w centroprawicowym rządzie Jeana Pierre'a Raffarina.