WŁADCZYNIE 1400

Nguyễn Thị Anh

Urodziła się około 1422 r. w arystokratycznej rodzinie spokrewnionej z rodziną królewską. Była piękną kobietą. W 1440 r. poślubiła Thai Tonga, cesarza Dai Viet. Mieli syna, Nan Tonga. Thai Tong zmarł w 1442 r., a jego następcą został Nan Tong. Matka do końca swego życia sprawowała władzę w jego imieniu. W 1459 r. Nghi Dan, starszy brat cesarza, zamordował go. Cesarzowa kazała zabić samą siebie jednej ze swych sług.