WICEPREMIERZY 2001-10

Neelie Kroes

Urodziła się 19.VII.1941 r. W 1965 r. ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Erazmusa w Rotterdamie. Należy do Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD). Po studiach pracowała na Wydziale Ekonomii macierzystej uczelni. Zaangażowała się w działalność na rzecz kobiecego skrzydła VVD.

W 1970 r. zasiadła w radzie miejskiej Rotterdamu. W latach 1971-1977 była członkinią holenderskiej Izby Drugiej. W 1977 r. objęła w rządzie stanowisko sekretarza stanu ds. transportu, robót publicznych i kanalizacji. Odpowiadała za pocztę, telekomunikację i transport. W okresie 27.V.1981-04.XI.1982 ponownie zasiadała w Izbie Pierwszej. Od 04.XI.1982 do 07.XI.1989 r. pełniła funkcję ministra transportu, robót publicznych i kanalizacji. W 1988 r. odmówiła przyjęcia teki ministra obrony.

Po odejściu z polityki pracowała w sektorze prywatnym i bankowym. Od 1991 do 2000 r. stała na czele Uniwersytetu Nyenrode, prywatnej uczelni biznesowej. W okresie 22.XI.2004-01.II.2010 była komisarzem Unii Europejskiej ds. konkurencji. Od 09.II.2010 r. jest wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej i komisarzem ds. społeczeństwa i technologii cyfrowej. Mężem pani Kroes jest były socjaldemokratyczny minister i burmistrz Bram Peper.