KOBIETY-WICEPREZYDENCI

Najah Al-Attar (1938-)

Pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach kulturalnych i prawniczych. Jej ojciec był sędzią. Issam Al-Attar, jej brat, jest przywódcą opozycyjnego Bractwa Muzułmańskiego i przebywa na wygnaniu. Sama Najah studiowała z mężem, Majedem Azmehem, w Wielkiej Brytanii. W 1951 r. otrzymała dyplom ukończenia studiów islamskich, a w 1958 r. obroniła doktorat z literatury na Uniwersytecie Edynburskim. Później zdobyła jeszcze dyplomy z zakresu: stosunków międzynarodowych, krytyki literackiej i artystycznej. Była członkinią Biura Wykonawczego Arabskiego Związku Robotniczego oraz zasiadała w Wysokiej Radzie ds. Literatury i Opieki Artystycznej. W okresie 1976-13.III.2000 była ministrem kultury w syryjskim rządzie. Pani Al-Attar była pierwszą kobietą-ministrem w historii Syrii. W latach 1994-2000 pełniła funkcję ministra pomocy narodowej. 23.III.2006 r. prezydent Baszar Al-Asad mianował ją drugim wiceprezydentem odpowiedzialnym za kulturę. Jest pierwszą w historii Syrii kobietą piastującą tak wysokie stanowisko polityczne.