MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Naira Melkoumian

Naira Melkoumian urodziła się w 1953 r. w Erewaniu. Ukończyła Wydział Filologii na Uniwersytecie Państwowym w Erewaniu. Później obroniła tam pracę doktorską z filologii. W latach 1990-95 pracowała w Radzie Najwyższej (parlamencie), administracji prezydenta i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Armenii. Od 1995 r. do 1997 r. była wiceszefową Stałej Misji Górskiego Karabachu w Armenii. W 1999 r. nadano jej dyplomatyczną rangę ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego. Ormianie utworzyli na terenie Azerbejdżanu Republikę Górskiego Karabachu i ogłosili jej niepodległość w 1992 r. Uczestniczyła w negocjacjach dotyczących konfliktu o Górski Karabach w ramach Mińskiej Grupy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). W latach 1997-X.2002 była ministrem spraw zagranicznych Górskiego Karabachu. Podczas swego urzędowania była bardzo aktywna na arenie międzynarodowej działając na rzecz uznania republiki. W latach 1998, 1999 i 2000 wizytowała Stany Zjednoczone, gdzie spotykała się z urzędnikami federalnymi, członkami Kongresu i przedstawicielami społeczności armeńsko-amerykańskiej. Do 20.I.2003 r. była doradczynią prezydenta Karabachu Arkadija Ghukasiana. 22.I.2003 r. została doradczynią premiera Armenii Andranika Markariana. Jest mężatką i matką jednej córki.