GUBERNATORKI 2004-

Nadieżda Michajliwna Diejewa

Urodziła się 22.X.1951 r. w regionie kirowohradzkim. W 1972 r. ukończyła Kijowski Instytut Gospodarki Państwowej. Specjalizowała się w statystyce. Od 1972 do 1975 r. pracowała jako statystyk. W latach 1975-1982 była ekonomistką oraz głównym inżynirem-ekonomistą w jednej z fabryk tytoniu w regionie dniepropietrowskim. W okresie 2002-11.XI.2005 pełniła funkcję wicegubernatora Obwodu Dniepropietrowskiego. Od 11.XI.2005 do 2007 r. była tam gubernatorem. Panie Diejewa jest mężatką i matką dwóch synów.