PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1730-1980
GŁOWY REPUBLIK W ZSRR

Nadzieja Hrekawa-Malinina

Urodziła się 17.IX.1910 r. w Mińsku. Od 1922 r. pracowała jako szwaczka w tamtejszej fabryce "Kastrycznik". Dziesięć lat później została członkinią Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) (WKP(b)). W 1933 r. zaczęła kierować jednym z oddziałów związków zawodowych. W latach 1938-1940 piastowała stanowisko sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii (bolszewików) Białorusi. W okresie 25.VII.1938-12.III.1947 była przewodniczącą Rady Najwyższej (parlamentu) Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Urząd ten równał się pozycji głowy danej republiki radzieckiej, ale władza należała do pierwszego sekretarza Partii Komunistycznej. W 1941 r. ukończyła Wyższą Szkołę Partyjną przy KC WKP(b). W okresie 28.VI.1941-03.VII.1944, wskutek napaści Niemiec na ZSRR, nie mogła piastować swojej funkcji. Ewakuowała się do Kazania. Pełniła tam funkcję przewodniczącej komitetu miejskiego WKP(b).

1938-1947 członkini Rady Najwyższej (parlamentu) Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej,
1938-1940 członkini Biura Politycznego Komitetu Centralnego
Komunistycznej Partii (bolszewików) Białorusi,
1939-1952 członkini Centralnej Komisji Rewizyjnej Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików),
1942(1943?)-1946 wiceprzewodnicząca Rady Komisarzy Ludowych Białoruskiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej,
1946-1950 członkini Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
1947-1949 minister przemysłu spożywczego Białoruskiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej,
1949-1952
wiceminister przemysłu spożywczego Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej,
1951-1955 członkini Rady Najwyższej Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Jej mężem był generał Michaił Malinin. Nadzieja Hrekawa-Malinina zmarła 06.I.2001 r. w Mińsku. Jej imieniem nazwano park znajdujący się w Mińsku przy ulicy Malinina. Od 2002 r. stoi tam jej pomnik.