CZŁONKINIE RAD PAŃSTWA I KOLEKTYWNYCH GŁÓW PAŃSTW
WICEPREMIERZY 1920-90

Nadia Ferkadowa Asparuchowa (lub Asparchowa albo też Nayde Ferhadowa)

Jest Turczynką. Była sekretarzem okręgowego komitetu komsomolskiego w Kardżali.

1971-1989 członkini Rady Państwa,
1989-1990 wicepremier Bułgarii.