GUBERNATORKI 2000-2001

Myra A. Freeman

Urodziła się 17.V.1949 r. w Saint John w prowincji Nowy Brunszwik jako Myra A. Holtzman. W trakcie swego dzieciństwa sprawowała funkcje przywódcze w szkole, w ruchu harcerskim oraz w grupach młodzieżowych działających przy synagodze. W 1970 r. uzyskała stopień bakałarza nauk humanistycznych, a rok później bakałarza edukacji na Uniwersytecie Dalhousie w Halifax. Potem pracowała jako nauczycielka. Angażowała się także w działalność społeczną i charytatywną. Od 17.V.2000 r. do 20.VI.2006 r. była, jako pierwsza kobieta, Gubernatorem Porucznikiem prowincji Nowa Szkocja. Pełniąc tę funkcję, jest przedstawicielem głowy państwa, monarchy angielskiego w prowincji. Choć Gubernator mianowany jest przez monarchę następuje to automatycznie po rekomendacji Premiera Alberty. Funkcje Gubernatora Porucznika są czysto honorowe i ceremonialne, choć teoretycznie może on wpływać na kształt polityki prowincjonalnej. Jej mężem jest Lawrence (Larry) A. Freeman, partner w firmie prawniczej McInnes Cooper, z którym ma 3 dorosłych dzieci: Daniela, Jonathana i Debrę. Jej następczynią na stanowisku Gubernatora Porucznika została Mayann E. Francis.