PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1730-1980

Muriel McQueen Fergusson

Urodziła się 26.V.1899 r. w Shediac w Nowym Brunszwiku. Zajmowała wiele ważnych stanowisk w swej rodzinnej prowincji i na poziomie federalnym. Szczególnie znana jest z walki o prawa kobiet. Po ukończeniu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mount Allison studiowała prawo na Uniwersytecie Dalhousie wbrew woli swej matki, która uważała to za zbędne dla młodej kobiety, której powinnością jest zamążpójście. Muriel praktykowała w biurze swego ojca, a w 1925 r. przyjęto ją w skład palestry Nowego Brunszwiku. Po śmierci męża w 1942 r. przejęła jego praktykę prawniczą i powoli zdobywała zaufanie większości swej męskiej klienteli, nieufnej do tej pory wobec kobiety-prawnika. Z dyskryminacją płciową zetknęła się po raz pierwszy gdy odrzucono jej podanie o posadę regionalnego kierownika programu "Family Allowance" ("Rodzinna renta"), ponieważ brano pod uwagę jedynie mężczyzn. Potem uzyskała poparcie wśród ludzi, z którymi pracowała i zmusiła do rozważania również kandydatur kobiecych. Została pierwszym kierownikiem programu "Family Allowance", a potem programu "Old Age Security" w Nowym Brunszwiku. Nie zapomniała także o prawach kobiet i walczyła o to, by miały wstęp do domen zarezerwowanych dotychczas tylko dla mężczyzn. Została pierwszą kobietą wybraną do rady miejskiej Fredericton i pierwszą kobietą-wiceburmistrzynią tego miasta do 1953 r. Od 19.V.1953 r. znalazła się w składzie federalnego Senatu. W latach 1953-72 pracowała w różnych tamtejszych komisjach skupiając się na opiece społecznej i prawach kobiet. W okresie 14.XII.1972-12.IX.1974 była pierwszą w historii Kanady kobietą-speakerem Senatu. Na tym stanowisku zastąpiła ją inna kobieta, Renaude Lapointe. W 1975 r., gdy ukończyła 75 lat, odeszła na emeryturę. Zrobiła to, chociaż nie została do tego zmuszona przez prawo. Niegdyś głosowała za tym, aby każda\y senator\ka musiał\a odejść po skończeniu 75 lat. Zmarła 11.IV.1997 r. w  Fredericton w Nowym Brunszwiku.