WŁADCZYNIE 1000-1100

Munia Mayor

Urodziła się w 995 r. jako córka hrabiego Kastylii Sancho i Urraki Perez. Wyszła za mąż za króla Nawarry, Sancho Wielkiego. Miała z nim czterech synów: Ferdynanda Wielkiego (przyszłego króla Kastylii i Leonu), Garcię (przyszłego króla Nawarry), Gonzalo (przyszłego króla Sobrarbe i Ribagorzy) oraz Bernarda. W 1029 r. został zamordowany jej brat, hrabia Kastylii García II. Munia zgłosiła swoje pretensje do tytułu i została panującą hrabiną Kastylii. Tytuł hrabiego automatycznie otrzymał jej mąż. Rządziła tam do swej śmierci w 1032 r.