PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010 

Mosadi Seboko

Urodziła się 07.VI.1950 r. jako najstarsze z dziewięciorga dzieci wodza plemienia Balete, Kgosi Mokgosiego Seboko. Jak większość dzieci najpierw otrzymała angielskie imię Muriel, a potem imię Setswana. Po śmierci ojca w 1966 r. wodzem został jego brat, a potem syn Seboko II Mokgôsi (1959-2001). Mosadi zaraz po ukończeniu poszła do pracy. Pracowała m.in. jako menedżer jednego z departamentów Barclay's Bank i w firmie dostawczej. W 1972 r. wyszła za mąż i urodziła cztery córki. W 1978 r. rozwiodła się z mężem, ponieważ miała dość bicia i poniżania. 03.XII.2001 r. Mosadi została wybrana na następczynię swego brata,  jako wódz plemienia Balete. Dawniej kobiety nie miały nawet prawa uczestniczyć w kgotla, zgromadzeniu, na którym wybierano wodza. Jej wujowie ze strony ojca byli temu przeciwni i chcieli zachować tradycję, zgodnie z którą sukcesja przechodziła z ojca na syna. Mosadi poparły jednak matka, siedem sióstr i obrońcy praw kobiet. Argumentowali to tym, że konstytucja Botswany gwarantuje wolność od dyskryminacji, w tym także od dyskryminacji płciowej. Objęła swe obowiązki po tym, gdy minister ds. samorządu lokalnego, Margaret Nasha, zaaprobowała ten wybór siódmego stycznia 2002 roku. 28.I.2002 r. została zaprzysiężona jako członkini Izby Wodzów. W jej skład wchodzi 15 wodzów (w tym obecnie 2 kobiety). Doradza ona rządowi Botswany w sprawach zwyczajów i plemion. Uroczystość wprowadzenia na urząd (łącznie z założeniem skóry leoparda) odbyła się 30.VIII.2003 r. tego dnia została także przewodniczącą Izby Wodzów (15-osobowego organu doradczego Zgromadzenia Narodowego). Tę ostatnią funkcję piastowała do 2004 r. Jest pierwszą w historii Botswany kobietą-głównym wodzem plemienia i jedną z niewielu na tak wysokim stanowisku w Afryce. Jej styl sprawowania władzy stał się znaczniej bardziej otwarty od stylów jej poprzedników. Jako wódz natychmiast zaczęła bronić praw kobiet i głośno przeciwstawiać przemocy wobec nich.