WŁADCZYNIE 750-1000

Mlada-Maria

Urodziła się po roku 935 jako córka księcia Czeskiego Bolesława I z dynastii Przemyślidów i Biogoty. W latach 965-967 przebywała w Rzymie w celu uzyskania biskupstwa dla Czech, dotąd podlegających biskupowi w Ratyzbonie. Swą misję u Stolicy Apostolskiej w sprawach Kościoła czeskiego połączyła z staraniami księcia Polski Mieszka I, męża jej siostry Dobrawy, o biskupa dla Polski. Na prowadzenie oficjalnej misji w kraju pogańskim było potrzebne pozwolenie Stolicy Apostolskiej. Dla Polski uzyskała je z pewnością u papieża Jana XIII (965-972), podobnie jak ustanowienie biskupa Jordana. Także swe zadanie związane z Czechami wypełniła znakomicie. Papież nadał jej imię Maria i uczynił ksienią klasztoru benedyktynek w Brzewnowie pod Pragą. Była pierwszą czeską dyplomatką. Zmarła 08/09.II.994 r.