PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010
GUBERNATORKI 1991-1995

Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic

Urodziła się 22.XII.1960 r.

EDUKACJA:

Colegio Anglo Americano Oruro – bakalaureat,
dyplom dla agentów biur podróży - Genewa (Szwajcaria),
kurs dla doradców celnych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Transportu Powietrznego,
Wydział Prawa na Universidad de Aquino Bolivia, UDABOL,
Międzynarodowe Seminarium Politologiczne na UNIVERSIDAD HUELVA w Andaluzji (Hiszpania).

DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA:

1989–1993 zastępczyni deputowanego z Oruro,
1990–1991 członkini Komisji Mniejszej Izby Deputowanych,
1993–1997 posłanka w Izbie Deputowanych z Oruro,
1993–1994 trzecia sekretarz Izby Deputowanych,
1994–1995 przywódczyni deputowanych z departamentu Oruro,
II.1995-III.1997 prefekt i komendant główny (głównodowodząca, Comandante General) departamentu Oruro,
1997–2004 radna miejska w Oruro,
2001–2002 wiceprzewodnicząca rady miejskiej Oruro,
2002 przewodnicząca rady miejskiej Oruro,
2002–2007 senator,
2002–2003 przewodnicząca Senatu,
2003-minister uczestnictwa ludowego (Minister of Popular Participation).

AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA:

1989 koordynator działalności Niezależnych w departamencie Oruro,
1991 osoba odpowiedzialna za organizację Rewolucyjnego Ruchu Nacjonalistycznego (MNR) w Oruro,
1992–1997 sekretarz wykonawcza filii departamentalnej MNR w Oruro,
1993 dyrektor wykonawcza kampanii Oruro podczas wyborów powszechnych,
1993 szefowa kampanii miejskiej MNR w Oruro,
VI.1995 członkini Narodowego Komitetu Organizacyjnego MNR w departamentach La Paz, Oruro i Cochabamba,
1995 szefowa municypalnej kampanii wyborczej MNR w Oruro,
1997 szefowa narodowej kampanii MNR, Oruro,
1999 radna miejska,
1999 szefowa filii departamentalnej MNR w Oruro,
1999 trzecia wiceprzewodnicząca MNR (Tercer Subjefe Nacional del M.N.R.),
2002 szefowa narodowej kampanii wyborczej MNR, Oruro.

W 1989 r. przyłączyła się do grupy tych niezależnych, którzy popierali kandydaturę prezydencką Gonzalo Sancheza de Lozada. Jest prywatną przemysłowczynią, rozwódką i matką jednej córki.