GUBERNATORKI 1921-1980

Miriam Amanda Wallace (Ma) Ferguson

Urodziła się 13.VI.1875 r. w Bell County w stanie Teksas jako córka Josepha L. Wallace'a i jego żony Elizy (z domu Garrison). Uczęszczała do Salado College i kobiecego Baylor Female College w Belton. W 1899 r. w wieku 24 lat, poślubiła Jamesa Edwarda Fergusona, swego krajana z Bell County. Miała z nim 2 córki. W latach 1915-1917, podczas kadencji gubernatorskiej męża, była pierwszą damą Teksasu. Jej mąż został usunięty ze stanowiska w czasie swego drugiego urzędowania i przegrał walkę o możliwość ponownego ubiegania się o stanowisko gubernatora w 1924 r. Wtedy to Miriam zgłosiła swoją kandydaturę. Forsowała hasło "dwóch gubernatorów w cenie jednego". Jej kampania była konserwatywna pod względem fiskalnym (obniżenie podatków), anty-prohibicyjna oraz skierowana przeciwko Ku Klux Klanowi. Starała się także zrehabilitować swego męża. Miriam Wallace Ferguson jest pierwszą w historii Stanów Zjednoczonych kobietą wybraną na gubernatora, ale dopiero drugą (po Nellie Tayloe Ross) zaprzysiężoną na to stanowisko. Swój urząd sprawowała wtedy w okresie 20.I.1925-17.I.1927. Jej pierwsza kadencja przebiegła pod znakiem częstych aktów łaski, zakazie wkładania masek w życiu publicznym (skierowane przeciwko Ku Klux Klanowi) oraz częstych oskarżeń, w których mówiono, że pani gubernator jest otwarta na łapówki i korupcję. W prawyborach w 1926 przegrała z prokuratorem generalnym Danielem Jamesem Moody. Nie ubiegała się o urząd w 1928 r. Gdy 2 lata później Sąd Najwyższy Teksasu nie zgodził się na to, aby jej mąż ponownie ubiegał się o urząd gubernatora, włączyła się do walki o to stanowisko. W VIII.1930 r. przegrała prawybory na rzecz Rossa Sterlinga. Sytuacja odmieniła się 2 lata później, gdy to ona wygrała prawybory w Partii Demokratycznej, a w listopadzie tego samego roku - wybory gubernatorskie. Na fotelu gubernatora Teksasu zasiadała ponownie od 17.I.1933 do 15.I.1935 r. Jej druga kadencja nie była już tak kontrowersyjna jak pierwsza. Kontynuowała swą politykę częstych aktów łaski. Chciała wprowadzić podatek dochodowy, ale parlament stanowy nie wyraził na to zgody. Po zakończeni swego urzędowania przeszła na polityczną emeryturę. Nie zgodziła się kandydować na gubernatora w latach 1936 i 1938.  W 1940 r. zadeklarowała chęć ponownego ubiegania się o stanowisko gubernatora, ale nic z tego nie wyszło. Po śmierci męża w 1944 r. wycofała się z życia publicznego i zamieszkała w Austin. Zmarła na atak serca 25.VI.1961 r. Pochowano ją obok męża na Cmentarzu Stanowym w Austin.