GUBERNATORKI 2004-

Mioara Mantale

Urodziła się 03.X.1967 r. w Iaşi. Należy do Partii Demokratycznej. Do szkoły średniej im. Mihaila Kogălniceanu uczęszczała w Vaslui (matura w 1986 r.). Potem studiowała prawo na Uniwersytecie Petre Andrei. Ukończyła je w 1996 r. na Uniwersytecie Luciana Blagi w Sibiu. Dwa lata wcześniej zdobyła specjalizację z doradztwa finansowego. W 2005 r. została magistrem prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Ecologica w Bukareszcie. Rok później uzyskała ten sam stopień naukowy z lokalnej administracji publicznej na SNSPA. Uczęszczała wtedy na wykłady w Narodowym Kolegium Obronnym.

W latach 1996-2005 pracowała jako radczyni prawna w filii Międzynarodowego Banku Religii w Iaşi, a później w centralach Bancorexu, Allianz Romania i firmy brokerskiej w Bukareszcie. W 2000 r. wybrano ją do Rady Generalnej Bukaresztu. Do 2002 r. pracowała tam w komisji prawnej i ekonomicznej. W okresie 2002-2004 reprezentowała społeczeństwo obywatelskie w Bukaresztańskim Urzędzie Terytorialnym ds. Porządku Publicznego. W 2004 r. ponownie została wybrana w skład Rady Generalnej stolicy Rumunii. Kierowała nią do 24.I.2005 r. W okresie 24.I.2005-28.VIII.2007 była pierwszą kobietą-prefektem municypium Bukaresztu. Od 28.VIII.2007 r. jest tam wiceprefektem.