PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1730-1980
GŁOWY REPUBLIK W ZSRR

Meta Jangolenko-Vannas (1924-2002)

1967-1969 minister służb publicznych Estonii,
1969-1985 wiceprzewodnicząca prezydium Rady Najwyższej (parlamentu) Estonii,
25.V-26.VII.1978 p.o. przewodniczącej prezydium Rady Najwyższej (parlamentu) Estonii - urząd ten równał się pozycji głowy danej republiki radzieckiej, ale władza należała do pierwszego sekretarza Partii Komunistycznej.