WŁADCZYNIE 1-500

Waleria Messalina

Urodziła się w 17 r. n.e. jako córka Domicji Lepidy Młodszej i Marka Waleriusza Messali Barbatusa. W 39 r. wyszła za mąż za swego wuja Klaudiusza, który był cesarzem w latach 41-54. Miała z nim Brytanika i Oktawię. Cesarzowa szybko uwikłała się w intrygi polityczne. Przypisuje się jej doprowadzenie do śmierci wielu osób w tym: Julii Liwilli, siostry Kaliguli; Julii, wnuczki Tyberiusza; Marka Juniusza Silana, Marka Winicjusza, Waleriusza Azjatyka, Poppei Sabiny (matki późniejszej żony Nerona) i innych. Była też nimfomanką i dopuszczała się wielu ekscesów erotycznych. Formalny ślub z Gajuszem Syliuszem, k. 48 r. doprowadził do jej zguby. Podobno sam Syliusz wysunął pomysł, by się pobrali. Liczył na to, że będzie można usunąć Klaudiusza i że sam zajmie jego miejsce u boku Mesaliny nie tylko jako mąż, ale również jako cesarz. Ona początkowo odnosiła się do planu chłodno, podejrzewając, że będzie tylko narzędziem w ręku Syliusza, ostatecznie jednak wyraziła zgodę i formalnie ślub się odbył. Wpływowi wyzwoleńcy donieśli o nim Klaudiuszowi i dopilnowali jej szybkiej egzekucji.